Bekendmaking Eid-ul-Adha 2024

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Op 7 juni 2024, zijnde 29ste Dhul Qaddah 1445, heb ik uit betrouwbare bronnen berichten ontvangen dat de maan voor de maand Dhul Hijjah is waargenomen. Zojuist is na Salatul Maghrib de nieuwe maand aangevangen en is morgen de 1e Dhul Hijjah. Derhalve heb ik besloten dat Eid-ul-Adha (offerfeest) op maandag 17 juni 2024 zal zijn.

Het Eid-ul-Adha gebed zal exact om 08:00 uur aanvangen in de moskee. De toespraak zal om 07:30 uur starten.

Ik wens u, mede namens het bestuur van Faizul-Islam, en alle leden alvast een gezegende Eid-ul-Adha toe.

Wassalaam,

Maulana Mohammed Fares Naimi Ashrafi

Gatib-o-imaam