Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Op 12 mei 2021, zijnde 29ste Ramadan 1442, heb ik via de geëigende wegen uit betrouwbare bronnen berichten ontvangen dat de maan voor de maand Shawwaal is waargenomen.

Derhalve heb ik besloten dat donderdag 13 mei 1ste shawaal 1442 en Eid-ul-Fitr is.

Ik wens u, mede namens het bestuur, en alle leden alvast een gezegende Eid-ul-Fitr toe.

Wassalaam,

Maulana Mohammed Fares Naimi Ashrafi

Gatib-o-imaam