Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Op 12 april 2021, zijnde 29 Shabaan 1442, hebben wij getracht de maan voor de maand Ramadan waar te nemen, wat niet is gelukt. Noch hebben wij betrouwbare berichten of getuigenverklaringen ontvangen.

Derhalve hebben wij besloten dat dinsdag 13 april na zonsondergang de eerste ramadan 1442 zal aanvangen. De eerste vastendag is woensdag 14 april 2021.

Lailatul-Qadr (27ste nacht) zal zijn op 9 mei na zonsondergang.

Ik wens u mede namens het bestuur en alle leden alvast een gezegende maand ramadan toe.

Wassalaam,

Maulana Mohammed Fares Naimi Ashrafi

Gatib-o-imaam

 

Namens het bestuur Faizul-Islam te Den Haag

Klik hier voor de Timetable Ramadan 2021

Klik hier voor de Timetable Ramadan 2021