Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Middels deze brief willen wij u informeren over het Eid-ul-Fitr gebed.

Het bestuur was voornemens om het Eid-ul-Fitr gebed op het Zuiderpark te laten plaatsvinden. Echter vanwege de verwachte regen voor de komende dagen hebben wij besloten om het Eid-ul-Fitr gebed in de moskee te laten plaatsvinden. Vanwege de corona maatregelen is er beperkte plaats beschikbaar en daarom zullen we het gebed in meerdere jamaats verrichten.

De eerste jamaat start om 08:30 uur, de tweede om 09:15 uur en de laatste om 10:00 uur. Het is van groot belang om u aan te melden zodat wij de deelnemers kunnen verdelen over de jamaats en het niet te druk wordt.

Meldt u zich voor woensdag 12 mei om 12:00 uur aan via info@faizul-islam.nl. U krijgt dan een bevestiging van ons en we laten u weten in welke jamaat u bent ingedeeld.

Ook voor het Eid gebed geldt:

  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Neem eigen moessalla mee
  • Geen handen schudden of ander fysiek contact
  • Na gebed direct de moskee verlaten

Uw hulp is hard nodig om alles in goede banen te leiden. Indien u in de gelegenheid bent hiervoor vragen wij u zich op te geven door contact op te nemen met één van de bestuursleden of aan te melden per e-mail.

Het bestuur van Faizul-Islam wenst u ook deze laatste dagen van de maand Ramadan een gezegende maand toe en afsluitend een vreugdevolle Eid­ul­Fitr.

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam