Lockdown maatregelen

Geachte moeslim broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Als gevolg van de aangekondigde lockdown zijn wij genoodzaakt om al onze programma’s te staken, daar hebben we u eerder over bericht. Vanaf heden zullen er nog strengere regels gelden voor het betreden van de moskee.

Onderstaande regels gelden in de gehele moskee, dus ook in de hal en zalen. Ook wanneer u al gevaccineerd bent:
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- Houdt 1,5 meter afstand
- Draag een mondkapje
- Gebruik uw eigen gebedskleed bij het bidden
- Maximaal 5 personen op een rij, ook uit hetzelfde huishouden
- Schudt geen handen en maak geen ander fysiek contact
- Blijf thuis wanneer u ziek bent of symptomen vertoond
- Ben je 13 jaar of jonger? Kom dan niet naar de moskee
- Neem geen siernie mee naar de moskee, ook niet als dit verpakt is
- Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur en de handhavers op. 

Indien de regels niet opgevolgd worden, zullen wij u verzoeken de moskee te verlaten.

Dit doen wij voor een ieders veiligheid. Kom alleen naar de moskee en zorg dat u na het gebed zo snel mogelijk de moskee weer verlaat.

Houd rekening met elkaar en spreek elkaar respectvol aan als u ziet dat regels niet worden nageleefd.

Voor het handhaven van deze regels hebben we uw hulp nodig. Wij verzoeken u daarom zich op te geven om ons hierbij te helpen.

Wassalaam,
Het bestuur van Faizul-Islam