Moskee wordt priklocatie

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

In het kader van het vaccinatie programma van de Gemeente Den Haag en GGD Haaglanden hebben zij het bestuur van Faizul-Islam gevraagd deel te nemen aan een pilot waarbij de moskee dienst doet als prik locatie om zo de vaccinatiegraad in Den Haag te verhogen. Na overleg met afgevaardigden van Gemeente Den Haag en de GGD Haaglanden hebben wij als bestuur ingestemd met de deelname aan deze pilot.
Concreet betekent dit dat de moskee vanaf vrijdag 1 oktober aanstaande voor een periode van 3 maanden dienst zal doen als prik locatie waarbij een ieder zich kan laten informeren en eventueel een vaccin kan krijgen. Het hoofdzakelijke doel is om vooral onze eigen gemeenschap en buurt te informeren. Als u alleen een vraag wilt stellen of meer informatie wilt over de vaccinatie is dat ook geen enkel probleem, U bent nergens toe verplicht. En als uw vragen beantwoordt zijn en u wilt direct gevaccineerd worden, kan dat ook.

Hier hoeft overigens geen afspraak voor gemaakt te worden, er geldt een open deur beleid. Dit houdt in dat dit niet alleen voor de moskee bezoekers is bedoeld maar ook voor onze buurtgenoten. De moskee staat dan open voor iedereen. Dit alles gebeurd onder begeleiding van een arts.

Wanneer
Elke vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 18:00 uur.

Welk vaccin       
U mag zelf kiezen waar u mee gevaccineerd wilt worden: De GGD biedt de keus uit Pfizer en Janssen.

Waar                 
Aan de achter ingang van de moskee. Ter hoogte van Noorderbeekstraat 236A zal de GGD borden plaatsen.

Heeft u vragen over het vaccineren? Kom dan naar de open inloop op vrijdag 1 oktober van 14:00 tot 18:00 uur.

Klik hier voor de flyer van de GGD voor eventuele andere locaties.

Wassalaam,
Het bestuur van Faizul-Islam