Rabbi-ul-Awwal programma

 

Assalamoe Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Het bestuur nodigt u en uw gezin uit om het 12-daagse Rabbi-ul-Awwal programma bij te wonen. Dagelijks zal de lezing starten om 19:00 uur na het Salatul Asr gebed. Op zondag start het programma om 14:00 uur. Het programma staat onder leiding van Hazrat Maulana Mohammed Fares Mokiem Naeemi Ashrafi.

Vrijdag 29 september zal om 20:00 uur de afsluitende Eid Milaad un Nabie (s.a.w.) djalsa gehouden worden.

Wij hopen u wederom in grote getalen te mogen begroeten tijdens dit zegenrijke programma.

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam