Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Middels dit bericht geven wij u een update over enkele zaken in de maand Ramadan.


Tarawieh
Vanaf woensdag 28 april is de avondklok opgeheven. Er kan daarom deel worden genomen aan het Tarawieh gebed. Echter dienen wij nog steeds de corona maatregelen in acht te nemen. Er geldt daarom een beperking van maximaal 30 personen. Indien u deel wilt nemen aan het tarawieh gebed dient u zich dagelijks voor 20:00 uur aan te melden per email op info@faizul-islam.nl. Na bevestiging van uw aanmelding kunt u deelnemen. Het tarawieh gebed start 75 minuten na magrib.
Tevens hebben we uw hulp nodig (broeders) bij de handhaving van de maatregelen. Indien u in de gelegenheid bent hiervoor vragen wij u contact op te nemen met één van de bestuursleden.


Lailatul-Qadr
De 27e ramadan vangt aan op zondag 9 mei na magrib. Er zal een kort programma worden georganiseerd. Ook hiervoor dient u zich aan te melden en gelden de voorgenoemde maatregelen.


Eid Pakket
Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven wordt er dit jaar geen iftaar programma in de moskee georganiseerd. Er worden wel Eid pakketten verdeeld onder de ouderen leden van onze jamaat. Indien u hieraan wilt bijdragen kunt u dat doen door uw bijdrage over te maken naar NL88INGB0003119120 onder vermelding van Eid-pakket.

Het bestuur van Faizul-Islam wenst u allen een gezegende maand Ramadan en afsluitend een vreugdevolle EidulFitr toe.

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam