Vaccinatie programma in Faizul-Islam

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

GGD Haaglanden is inmiddels 3 weken geleden gestart met het aangekondigde vaccinatie programma in de moskee. Elke vrijdagmiddag na het joema gebed worden er prikken gezet. Om de bekendheid te vergroten en zodoende meer mensen voorlichting te geven vragen wij u bijgaande flyer zoveel mogelijk door te sturen zodat een ieder zich kan laten informeren en vaccineren. 

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam