Aanscherping Corona voorzorgsmaatregelen

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

De afgelopen periode is de moskee steeds meer en meer bezocht door u allen. Dat is heel mooi om te zien en doet ons allen goed. Echter moeten wij ook voor uw veiligheid en gezondheid waken. Gezien de oplopende besmettingen in de afgelopen weken zien wij ons genoodzaakt om enkele voorzorgsmaatregelen weer strenger te handhaven.

Concreet betekent dit het volgende:

- Houdt 1,5 meter afstand
- Draag een mondkapje
- Gebruik uw eigen gebedskleed bij het bidden
- Schudt geen handen en maak geen ander fysiek contact
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- Blijf thuis wanneer u ziek bent of symptomen vertoond

Bovenstaande regels gelden in de gehele moskee, dus ook in de hal en zalen. Ook wanneer u al gevaccineerd bent.
Houd rekening met elkaar en spreek elkaar respectvol aan als u ziet dat regels niet worden nageleefd.

De moskee dient sinds enkele weken ook als vaccinatie locatie van de GGD Haaglanden. Hier kunt u informatie krijgen en eventueel gevaccineerd worden. Dit vindt elke vrijdagmiddag plaats na het joema gebed van 14:00 tot 18:00 uur. Maak hier gebruik van indien u twijfels heeft of vragen wilt stellen. De GGD-medewerkers en aanwezige arts kunnen u antwoorden geven.

Wassalaam,
Het bestuur van Faizul-Islam