Bekendmaking Eid-ul-Adha

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Op 10 juli 2021, zijnde 29ste Dhul Qaddah 1442, heb ik uit betrouwbare bronnen berichten ontvangen dat de maan voor de maand Dhul Hijjah nergens is waargenomen.

Derhalve heb ik besloten dat Eid-ul-Adha (offerfeest) op woensdag 21 juli 2021 zal zijn.

Vanwege de corona maatregelen is de capaciteit in de moskee beperkt en zullen we het gebed in twee jamaats verrichten. De eerste jamaat start om 9:00 uur en de tweede om 10:00 uur.

Voor deelname aan het Eid-ul-Adha gebed (enkel voor broeders) dient u zich aan te melden via info@faizul-islam.nl tot uiterlijk dinsdag 20 juli 2021. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van het secretariaat. Indien u zich al heeft aangemeld bent u ingedeeld in de eerste jamaat van 9:00 uur.

Ik wens u, mede namens het bestuur van Faizul-Islam, en alle leden alvast een gezegende Eid-ul-Adha toe.

Wassalaam,

Maulana Mohammed Fares Naimi Ashrafi
Gatib-o-imaam

Corona maatregelen update

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Alhamdullilah kunnen we weer stap voor stap de deuren van de moskee openen. Ondanks de versoepelingen van de overheid blijven wij voorzichtig en willen wij uw veiligheid en gezondheid waarborgen. Daarnaast zien we dat er een toename is in het aantal besmettingen van de zogenaamde delta (indiase) variant. Daarom vragen wij een ieder om zich aan de geldende regels van de moskee te houden. Voor uw veiligheid en gezondheid vragen wij alle moskee bezoekers de voorzorgsmaatregelen zoals deze eerder bekend zijn gemaakt te blijven hanteren: draag een mondkapje in de moskee, houdt 1,5 meter afstand, maak thuis uw woedoe, neem uw eigen gebedskleed mee en blijf thuis bij ziekte en symptomen hiervan. Dit kunnen wij niet alleen en hebben hier uw hulp hard bij nodig. Houd rekening met elkaar en spreek elkaar respectvol aan als u ziet dat regels niet worden nageleefd.

De geplande programma's zoals aangekondigd op het jaarprogramma worden hervat in kleine groepen. Wij zullen steeds per programma aangeven of dit door gaat. Daarom zullen we bij de bekendmaking hiervan u vragen zich aan te melden.

Indien de situatie rond de besmettingen verandert zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

 

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam

Qurbani 2021

Geachte moeslim broeders en zusters,
As­salaamoe ‘Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa barakaatoehoe,

In verband met de aanstaande Eid-Ul-Adha (14e Dhul Hijjah 1442 A.H.) vragen wij uw
aandacht voor het volgende.
De datum van Eid-Ul-Adha (het offerfeest) zal op dinsdag 20 of woensdag 21 juli 2021 zijn.
Houdt u onze website in de gaten voor de exacte datum.

Eid-­ul-­Adha gebed:
Het Eid-ul-Adha gebed zal dit jaar in de moskee plaatsvinden. Graag verzoeken wij alle broeders zich vooraf aan te melden via email op info@faizul-islam.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we het gebed in 1 of indien nodig in meerdere sessies laten plaatsvinden. Meldt u zichzelf optijd aan.

Qurbani:
Voor uw deelname in Qurbani kunt u zich tot en met 17 juli aanmelden bij:
• Broeder Avzal Kalloe: 06-12941632 graag na 17:00 uur bellen of stuur een whatsapp met de namen en welk dier u wilt laten slachten

De prijzen zijn:
Geit € 210
Schaap, Lam € 285
Ram € 320
Rund € 320

Houdt u er gelieve rekening mee, dat het offervlees pas de volgende dag kan worden opgehaald.
Hiervoor wordt een tijdstip met u afgesproken.

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u en uw eventuele gezin alvast een gezegende Eid-Ul-Adha. Voor nadere vragen kunt u zich richten tot ondergetekende.
Tenslotte wenst het bestuur van Faizul Islam u allen alvast een gezegende Eid-ul-Adha toe.

Wassalaam,
Het bestuur van Faizul-Islam
Secretariaat

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2021

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358