Aanscherping Corona voorzorgsmaatregelen

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

De afgelopen periode is de moskee steeds meer en meer bezocht door u allen. Dat is heel mooi om te zien en doet ons allen goed. Echter moeten wij ook voor uw veiligheid en gezondheid waken. Gezien de oplopende besmettingen in de afgelopen weken zien wij ons genoodzaakt om enkele voorzorgsmaatregelen weer strenger te handhaven.

Concreet betekent dit het volgende:

- Houdt 1,5 meter afstand
- Draag een mondkapje
- Gebruik uw eigen gebedskleed bij het bidden
- Schudt geen handen en maak geen ander fysiek contact
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- Blijf thuis wanneer u ziek bent of symptomen vertoond
Bovenstaande regels gelden in de gehele moskee, dus ook in de hal en zalen. Ook wanneer u al gevaccineerd bent.
Houd rekening met elkaar en spreek elkaar respectvol aan als u ziet dat regels niet worden nageleefd.

De moskee dient sinds enkele weken ook als vaccinatie locatie van de GGD Haaglanden. Hier kunt u informatie krijgen en eventueel gevaccineerd worden. Dit vindt elke vrijdagmiddag plaats na het joema gebed van 14:00 tot 18:00 uur. Maak hier gebruik van indien u twijfels heeft of vragen wilt stellen. De GGD-medewerkers en aanwezige arts kunnen u antwoorden geven.

Wassalaam,
Het bestuur van Faizul-Islam

Vaccinatie programma in Faizul-Islam

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

GGD Haaglanden is inmiddels 3 weken geleden gestart met het aangekondigde vaccinatie programma in de moskee. Elke vrijdagmiddag na het joema gebed worden er prikken gezet. Om de bekendheid te vergroten en zodoende meer mensen voorlichting te geven vragen wij u bijgaande flyer zoveel mogelijk door te sturen zodat een ieder zich kan laten informeren en vaccineren. 

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam

 

 

Moskee wordt priklocatie

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

In het kader van het vaccinatie programma van de Gemeente Den Haag en GGD Haaglanden hebben zij het bestuur van Faizul-Islam gevraagd deel te nemen aan een pilot waarbij de moskee dienst doet als prik locatie om zo de vaccinatiegraad in Den Haag te verhogen. Na overleg met afgevaardigden van Gemeente Den Haag en de GGD Haaglanden hebben wij als bestuur ingestemd met de deelname aan deze pilot.
Concreet betekent dit dat de moskee vanaf vrijdag 1 oktober aanstaande voor een periode van 3 maanden dienst zal doen als prik locatie waarbij een ieder zich kan laten informeren en eventueel een vaccin kan krijgen. Het hoofdzakelijke doel is om vooral onze eigen gemeenschap en buurt te informeren. Als u alleen een vraag wilt stellen of meer informatie wilt over de vaccinatie is dat ook geen enkel probleem, U bent nergens toe verplicht. En als uw vragen beantwoordt zijn en u wilt direct gevaccineerd worden, kan dat ook.

Hier hoeft overigens geen afspraak voor gemaakt te worden, er geldt een open deur beleid. Dit houdt in dat dit niet alleen voor de moskee bezoekers is bedoeld maar ook voor onze buurtgenoten. De moskee staat dan open voor iedereen. Dit alles gebeurd onder begeleiding van een arts.

Wanneer
Elke vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 18:00 uur.
Welk vaccin       
U mag zelf kiezen waar u mee gevaccineerd wilt worden: De GGD biedt de keus uit Pfizer en Janssen.
Waar                 
Aan de achter ingang van de moskee. Ter hoogte van Noorderbeekstraat 236A zal de GGD borden plaatsen.

Heeft u vragen over het vaccineren? Kom dan naar de open inloop op vrijdag 1 oktober van 14:00 tot 18:00 uur.

Klik hier voor de flyer van de GGD voor eventuele andere locaties.

Wassalaam,
Het bestuur van Faizul-Islam

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2021

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358