Verkiezingen & Qurbani 2022

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Middels dit bericht informeren wij u over diverse onderwerpen.

 

Algemene Leden Vergadering
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat er op korte termijn een Algemene Leden Vergadering (ALV) kan worden georganiseerd. Zoals u misschien al weet hadden we een achterstand in de financiële administratie. Dit is nu zo goed als weg gewerkt en daarmee wordt het nu mogelijk om alvast voorbereidingen te treffen voor het organiseren van een ALV. De financiële stukken worden binnenkort opgesteld en vervolgens aangeboden aan een externe controleur die alles gaat controleren. Nadat dit heeft plaatsgevonden zal de ALV ingepland worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

Verkiezingscommissie
Nu dat de financiële administratie op orde is kunnen we ook voorbereidingen treffen voor de verkiezing voor het nieuwe bestuur die aansluitend op de ALV gehouden kan worden. De zittingstermijn voor dit bestuur zit er op. De verkiezing heeft de afgelopen periode vertraging opgelopen door diverse omstandigheden. Inmiddels kunnen we u melden dat de Commisie een Verkiezingscommissie heeft aangesteld en zij zijn ook al gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

 

Qurbani
Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen qurbani vanuit de moskee te faciliteren omdat er onzekerheden zijn met betrekking tot de prijzen.

 

Eid-ul-Adha
Het Eid-Ul-Adha zal dit jaar plaatsvinden op 9 of 10 juli 2022. Voor de exacte datum verzoeken wij u de website en facebook pagina in de gaten te houden. Zodra wij weten wanneer Eid-ul-Adha is zullen wij dit direct op de website en onze facebook pagina vermelden. Het Eid-ul-adha namaaz zal exact om 09:30 uur aanvangen.

 

Het bestuur van Faizul-Islam wenst u allen alvast een gezegende Eid-ul-Adha toe.

 

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam

Verkoop islamitische boeken

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

In de bijlage hieronder vindt u een overzicht van alle islamitisch boeken die u via onze moskee kunt verkrijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hadji Frederik.

Wassalaam,
Het bestuur van Faizul-Islam

 

Prijslijst 2022

 

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358