Gebedstijden vandaag 

12/05/2021
Gebed Start
Fadjr02:52
Zon op05:50
Zohr13:39
Asr18:58
Maghrib21:32
Isha23:05

   Jan    Feb   Mrt    Apr    Mei    Jun
   Jul    Aug    Sept    Oct    Nov    Dec
makhdoom

Timetable Ramadan 2021

Bekendmaking Ramadan 2021

Geachte moesliem broeders en zusters,

Op 12 april 2021, zijnde 29 Shabaan 1442, hebben wij getracht de maan voor de maand Ramadan waar te nemen, wat niet is gelukt. Noch hebben wij betrouwbare berichten of getuigenverklaringen ontvangen.

Derhalve hebben wij besloten dat dinsdag 13 april na zonsondergang de eerste ramadan 1442 zal aanvangen. De eerste vastendag is woensdag 14 april 2021.

Lailatul-Qadr (27ste nacht) zal zijn op 9 mei na zonsondergang.

Ik wens u mede namens het bestuur en alle leden alvast een gezegende maand ramadan toe.

Wassalaam,

Maulana Mohammed Fares Naimi Ashrafi

Gatib-o-imaam

 

Namens het bestuur Faizul-Islam te Den Haag

Klik hier voor de Timetable Ramadan 2021

Informatie Ramadan 2021

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,
Hieronder vindt u belangrijke data van de maanden Shabaan en Ramadan.

Datum Aanvang Onderwerp
Zondag 28 maart Na salatul Maghrib 15e nacht van Shabaan-oel­Moe'azzam (Shabe Baraat)
Dinsdag 13 april* Start Ramadan 2021
Zaterdag 8 mei* Na salatul Maghrib Laila-tul-Qadr (27ste nacht)
Donderdag 13 mei* 09:30 uur Eid-ul-Fitr gebed

* data onder voorbehoud

 

Ramadan 2021
Het begin van de heilige maand Ramadan zal Insha Allah aanvangen op dinsdag 13 april.​ Wij verzoeken u om de website en facebook te raadplegen voor bekendmaking van het begin van de ramadan op maandag 12 april na Salatul Maghrib.
Tarawieh
Vanwege de avondklok zal er geen tarawieh namaaz plaatsvinden. Indien de maatregelen dit weer toelaten zullen wij u hierover informeren.

Voor de exacte aanvang data van de maand Ramadan, Eid-ul-Fitr en programma's verzoeken wij u om onze website www.faizul-­islam.nl​ en facebook pagina in de gaten te​ houden.

Het bestuur van Faizul-Islam u allen alvast een gezegende maand Ramadan en afsluitend een vreugdevolle Eid-­ul-Fitr toe.

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam

Klik hier voor de Timetable Ramadan 2021

faizul-idealJaarprogramma

Jaarprogramma 2021

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358