Gebedstijden vandaag 

25/07/2021
Gebed Start
Fadjr02:17
Zon op05:51
Zohr13:49
Asr19:13
Maghrib21:50
Isha23:27

   Jan    Feb   Mrt    Apr    Mei    Jun
   Jul    Aug    Sept    Oct    Nov    Dec
makhdoom

Qurbani en Eid-ul-Adha info

Geachte moesliem broeders en zusters,

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa Barakaatoeh,

Qurbani
Vorig jaar hebben we helaas geen qurbani kunnen organiseren vanuit de moskee vanwege de omstandigheden en geldende corona maatregelen voor de slachthuizen en veehouders. In Sha Allah zal het dit jaar wel mogelijk zijn. Hiervoor zijn we afhankelijk van de landelijke regelgeving omtrent het slachten van dieren. Op dit moment hebben onze slachters hier nog geen zekerheid over. Zij verwachten op korte termijn hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Gezien de versoepelingen hebben wij goede hoop dat we dit jaar wel qurbani kunnen organiseren vanuit de djamaat. Zodra wij dit te horen krijgen zullen wij u natuurlijk direct informeren.
Ook de prijzen zullen wij dan bekend maken. De verwachting is wel dat het dit jaar duurder zal zijn vanwege de corona maatregelen voor de slachthuizen en veehouders.

 

Eid-ul-Adha
Het Eid-ul-Adha gebed zal dit jaar in de moskee plaatsvinden. Graag verzoeken wij alle broeders zich vooraf aan te melden via email op info@faizul-islam.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we het gebed in 1 of indien nodig in meerdere sessies laten plaatsvinden.

Het bestuur van Faizul-Islam wenst u allen alvast een gezegende Eid-ul-Adha toe.

Wassalaam,

Het bestuur van Faizul-Islam

faizul-idealJaarprogramma

Jaarprogramma 2021

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358